Groningen

In de oprichtingsacte van de Universiteit in 1614 prees Ubbo Emmius de zuivere en heilzame lucht in Groningen en de milde overvloed van gezond eten van de uitgebreide landerijen rondom de stad. Helaas komt deze gezonde ligging niet (meer) tot uiting in de gezondheid van de Groningers.
Maar liefst 16% van de jongeren in klas 2 van het voortgezet onderwijs heeft overgewicht (Provinciaal rapport jeugdgezondheidsonderzoek, GGD Groningen, 2015). Dit zijn zelf gerapporteerde cijfers, dus de werkelijke problematiek is waarschijnlijk groter. Vooral in Oost-Groningen komt veel overgewicht voor. Ook thema’s als armoede en het niet ontbijten zijn specifiek voor Groningen.

 

Gezond voedsel in Groningen
Hoewel nog steeds veel voedsel wordt geproduceerd in de Groningse landbouw wordt dit meestal niet hier verwerkt of afgezet. Op dit moment ontstaan op diverse plekken coöperaties in de provincie om korte voedselketens te bewerkstelligen. Voedseleducatie is in onze provincie dus hard nodig, maar is versnipperd en niet altijd inzichtelijk voor scholen. Lees meer over het onderwerp voeding.
Het volgende filmpje geeft een goede weergave van alle facetten van voedsel in de provincie Groningen.

 

Moestuinieren in Groningen
Hier kunt u als onderwijsinstelling of dergelijke organisatie de moestuincoaches van Utrecht vinden. 

Les ideeën over gezond en duurzaam voedsel in Groningen
Bekijk hier het aanbod in Groningen.

 

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Kijk voor meer informatie:
Subsidieregeling Jong Leren Eten

Nieuwsbrieven Jong Leren Eten Groningen

Inspiratie

  • Kinderopvang Meander

    Kinderopvang Meander is een groene, duurzame en gezonde kinderopvang, met drie locaties in Veendam. Ze bieden opvang aan ongeveer 300 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13.

  • De Meentschool

    De Meentschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. De school heeft vijf SBO-groepen (Speciaal Basis Onderwijs) en zes VSO-groepen (Voortgezet Speciaal Onderwijs).

Nieuws

Makelaars

Jong Leren Eten organisaties

Legenda

Educatieboer
Gezonde school/ Kinderopvang
Kinderboerderij
GGD
JOGG-Gemeente
NME, Educatieve moestuin
Overig