Friesland

In Friesland is de meanskip (gemeenschap) erg belangrijk binnen de cultuur en van oudsher zet het Friese volk al de schouders er onder om gezamenlijk doelen te bereiken. Van oorsprong heeft Friesland een uitgesproken agrarisch karakter vanwege de veeteelt en de daarmee verbonden zuivelindustrie.

Binnen de provincie zijn er 183 scholen bezig met de Gezonde School - aanpak. 12 Gemeenten voeren het programma JOGG uit. Naast JOGG hebben alle Friese gemeenten, ROS Friesland, Sport Fryslân en de GGD Fryslân de handen ineen geslagen in Friesland onder de naam platform 'Nuchter Over Gewicht'. Lees meer over Jong Leren Eten Fryslân >>

Smakelijke Moestuinen
Moestuinieren is een speelse manier om kinderen te leren dat groenten bij de dagelijkse maaltijd horen én hoe lekker en gezond ze zijn! Wil je als kinderopvang of peuterspeelzaal aan de slag met moestuinieren? En ben je op zoek naar ideeën over de aanpak hiervan? Lees hier meer over het educatieve programma Smakelijke Moestuinen.

Lekker naar buiten! in Friesland met Jong Leren Eten subsidie
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Kijk in de PDF hieronder voor het aanbod in Friesland.  Inhoudelijke informatie over de aanvraag van de subsidie vind je op:
Subsidieregeling Jong Leren Eten

Bijlage / Document Grootte
JLE Friesland subsidie_overzicht.pdf 313.8 KB

Jong Leren Eten organisaties in uw regio

Legenda

Educatieboer
Gezonde school/ Kinderopvang
Kinderboerderij
GGD
JOGG-Gemeente
NME, Educatieve moestuin
Overig

Makelaars

Inspiratie uit uw regio

Nieuws